عقد تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس

عقد تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس

1396/02/18
نوشته شده توسط : مدیر

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران:  تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس روز  شنبه مورخ 16 اردیبهشت ماه سالجاری در سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه به امضاء رسید.

عقد تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران:  تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس روز  شنبه مورخ 16 اردیبهشت ماه سالجاری در سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه به امضاء رسید.

تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس روز  شنبه مورخ 16 اردیبهشت ماه سالجاری با حضور دکتر حاجی میراسماعیل رییس دانشگاه، دکتر قاسمی معاون بین الملل، دکتر عبادی آذر معاون دانشجویی و فرهنگی، دکتر ولائی معاون غذا و دارو  به امضاء رسید.
این تفاهم نامه در قالب ایجاد همکاری های علمی، تخصصی، تبادل استاد و دانشجو ، همچنین بررسی تدوین برنامه های پژوهشی و آموزشی مشترک منعقد گردید.
در ایتدا دکتر حاجی میراسماعیل حضور مهمانان قبرسی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران خیر مقدم گفت. سپس دکتر قاسمی معاون بین الملل دانشگاه به معرفی دانشکده ها، مراکز آموزشی و درمانی و سایر واحدهای تابعه دانشگاه پرداخت.

منبع خبر: دانشگاه علوم پزشکی ایران