آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

Scholarship Opportunities

 

 ثبت نام آنلاین کلیک کنید

 

نحوه اعطای بورسیه به داوطلبان  در مقاطع تحصیلی  مختلف : 

بورسیه دوره های کارشناسی، مهندسی و داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)

تمامی رشته های کارشناسی بدون در نظر گرفتن معدل مشمول ۵۰ درصد تخفیف شهریه قطعی خواهند بود. رشته  داروسازی  دانشگاه قبرس دارای شرط معدل می باشد که با داشتن شرایط دانشجو از صفر  ، 25 و 50 درصد بورسیه استفاده خواهد کرد.

  بورسیه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)

 تمامی داوطلبین بدون در نظر گرفتن معدل دانشجو مشمول 50 درصد تخفیف شهریه  خواهد بود. با توجه به سوابق کاری و تحصیلی، دانشجو می تواند برای دستیاری  اقدام نماید.

1. در صورت کسب دستیاری Assistantship پاره وقت 50 درصد تخفیف شهریه دانشگاه وتقریبا 650 لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.

2. در صورت کسب دستیاری Assistantship تمام وقت 100 درصد تخفیف شهریه دانشگاه وتقریبا 1300 لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.

بورسیه دوره دکتری دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)

به دانشجویان متقاضی دکتری دانشگاه مدیترانه شرقی بورسی تعلق نمی گیرد ولی با توجه به سوابق کاری و تحصیلی، دانشجو می تواند میتواند برای دستیاری اقدام نماید.

در صورت کسب دستیاری Assistantship پاره وقت 50 درصد تخفیف شهریه دانشگاه و تقریبا2500 لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.

در صورت کسب دستیاری  Assistantship تمام وقت 100 درصد تخفیف شهریه دانشگاه وتقریبا 4500 لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.

میزان بورسیه توسط هیئت ارزیابی بورس دانشجویان در دانشگاه مدیترانه شرقی با توجه به شایستگی و سوابق درسی و ریز نمرات تعیین می شود.که براساس آن متقاضی می تواند از تخفیف 25 % یا 50 % کاهش شهریه استفاده کند.

ضمنا دانشجو در صورت کسب معدل برتردرهرترم تحصیلی می تواند از تخفیف  شهریه در هر ترم استفاده کند.

 ثبت نام آنلاین کلیک کنید