آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

پیگیری پرونده

لیست داوطلبان دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس 2018-2017

توجه : شرایط پذیرش ترم بهمن ماه 1396

١- طبق اعلام رسمی  دانشگاه معيار پذيرش معدل كتبی  هر دو مقطع ديپلم و پيش دانشگاهی با معدل بالای ١٦ خواهد بود.

2- معیار پذیرش بعد از اعمال معدل کتبی ظرفیت پذیرش در هر دوره می باشد که بر این اساس افرادی که معدل بالای دارند شانس بالاتری خواهند داشت.

٣- دانش اموزان با معدل بالا ( نزديك ٢٠) و فارغ التحصيلان تيزهوشان شانس پذيرش بالاتری دارند.

٤- نتايج پذيرش  ترم بهمن ،اواسط ماه دسامبر اواخر آذر ماه اعلام خواهد شد.

این قسمت  هر روز بروزرسانی میشود. 
 
شماره پرونده رشته تحصیلی وضعیت پذیرش بورسیه نامه پذیرش
U1700961 داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
U1701152 پزشکی پذیرش شد بدون بورس ارسال شد
U1702132 ژنتیک پذیرش شد 50% ارسال شد
U1702381 داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
U1702382 داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
U1702383 داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
U1702416 داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
U1702432 داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
U1702543 ژنتیک پذیرش شد 50%  ارسال شد
U1702544 فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1702640 داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
U1702699 پزشکی پذیرش فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1702708 فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1702729 داروسازی پیشنهاد ژنتیک 50% ارسال شد
U1702820 داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
U1702986 داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
U1703179 داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
U1703282 داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
U1703508 داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1703572 داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1704043 داروسازی تکمیل مدارک    
U1704552 داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1705034 داروسازی تکمیل مدارک    
U1705089 داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1706058 داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1706398 پزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1706399 ژنتیک پذیرش شد 50% ارسال شد
U1706875 پزشکی پذیرش قطعی   ارسال شد
U1706876 پزشکی پذیرش قطعی   ارسال شد
U1708344 معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
U1708348 عمران پذیرش شد 50% ارسال شد
U1708696 پزشکی پذیرش شد   ارسال شد
A1706193 دکتری ریجکت شد   ارسال شد
U1709153 داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
U1709155 داروسازی پیشنهاد پرستاری 50% ارسال شد
U1709338 داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
U1709344 داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
U1709456 داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
U1709458 داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1710231 فناوری اطلاعات پذیرش شد 50% ارسال شد
U1710442 پزشکی  پذیرش شد   ارسال شد
U1710608 داروسازی پیشنهاد ژنتیک 50% ارسال شد
A1707842 ارشد معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
A1707843 ارشد معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
U1710893 داروسازی پیشنهاد تغذیه 50% ارسال شد
U1711553 پزشکی پذیرش شد   ارسال شد
U1711962 فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1712184 پزشکی      
A1708765 دکترا پذیرش شد   ارسال شد
A1708750 دکترا پذیرش شد   ارسال شد
  ترم بهار   بهمن ماه -2018      
U1712836 داروسازی ریجکت شد    
U1712829 داروسازی      
U1712837 داروسازی ریجکت شد.پیشنهاد فیزیوتراپی- پرستاری 50% ارسال شد
U1712841 داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد تغذیه- فیزیوتراپی و ژنتیک 50% ارسال شد
U1712842 داروسازی  ریجکت شد-فیزیوتراپی  50% ارسال شد
U1712839 داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1712832 داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد فیزیوتراپی-پرستاری 50% ارسال شد
U1712928 داروسازی ریجکت شد .پیشنهاد فیزیوتراپی و پرستاری 50% ارسال شد
U1712909 داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1712983 داروسازی ریجکت شد    
U1713105 داروسازی ریجکت شد    
U1713146 داروسازی  ریجکت شد    
U1713143 داروسازی ریجکت شد    
U1713219 داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد تغذیه و فیزیوتراپی   ارسال شد
U1713360 داروسازی ریجکت شد    
U1713575 داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1713683 داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد فیزیوتراپی- ژنتیک 50% ارسال شد
U1713616 داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد پرستاری و فیزیوتراپی و تغذیه 50% ارسال شد
U1713741 داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد فیزیوتراپی- پرستاری و تغذیه 50% ارسال شد
U1713757 داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد تغذیه- پرستاری 50% ارسال شد
U1713935 داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1713981 داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1714025 داروسازی ریجکت شد    
U1714245 پزشکی منتظر تایید دانشگاه    
U1714313 فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1714315 فیزیوتراپی تکمیل مدارک    
U1718384 داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی- پرستاری 50% ارسال شد
U1714529 داروسازی-پزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1714530 داروسازی ریجکت شد    
U1714536 داروسازی ریجکت شد - پیشنهاد فیزیوتراپی-پرستاری وتغذیه 50% ارسال شد
U1714628 داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی-ژنتیک  50% ارسال شد
U1714644 داروسازی ریجکت شد    
U1714668 داروسازی  پذیرش شد 50% ارسال شد
U1714678 داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد تغذیه- فیزیوتراپی و ژنتیک 50% ارسال شد
U1714687 داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1714825 داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1714943 پزشکی- داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1715358 مدیریت بازرگانی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1715471 ژنتیک- فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1715792 داروسازی - پزشکی -مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1715793 داروسازی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1800642 داروسازی - پزشکی- مهر تکمیل مدارک    
U1800974 داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1801131 مدیریت بازرگانی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1801217 داروسازی- فیزیوتراپی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1801910 داروسازی - پزشکی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1802289 داروسازی- پزشکی - مهر تکمیل مدارک    
U1802331 داروسازی- پزشکی - مهر تکمیل مدارک