آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

پیگیری پرونده

لیست داوطلبان دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس 2018-2017

توجه : شرایط پذیرش داروسازی و پزشکی و دندانپزشکی

١- طبق اعلام رسمی  دانشگاه معيار پذيرش معدل كتبی  هر دو مقطع ديپلم و پيش دانشگاهی با معدل بالای ١٦ خواهد بود.

2- معیار پذیرش بعد از اعمال معدل کتبی ظرفیت پذیرش در هر دوره می باشد که بر این اساس افرادی که معدل بالای دارند شانس بالاتری خواهند داشت.

٣- دانش اموزان با معدل بالا ( نزديك ٢٠) و فارغ التحصيلان تيزهوشان شانس پذيرش بالاتری دارند.

4- پذیرش رشته دندانپزشکی مشترک با دانشگاه ایران مشروط بر پذیرش 3+1 هست یعنی به ازای هر سه دانشجوی خارجی که به ایران بیاید یک نفر اجازه پذیرش دانشجوی ایرانی داده خواهد شد.

این قسمت  هر روز بروزرسانی میشود. 

 
شماره پرونده نام خانوادگی  رشته تحصیلی وضعیت پذیرش بورسیه نامه پذیرش
U1700961 خدادادی داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
U1701152 احمدی پزشکی پذیرش شد بدون بورس ارسال شد
U1702132 سینگ ژنتیک پذیرش شد 50% ارسال شد
U1702381 محمد زاده داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
U1702382 احمدی داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
U1702383 رضوی داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
U1702416 مکارم داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
U1702432 قربانیان داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
U1702543 بابانژاد ژنتیک پذیرش شد 50%  ارسال شد
U1702544 رنجبر صوفیان فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1702640 رباطی نمکی داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
U1702699 کوشا پزشکی پذیرش فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1702708   فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1702729   داروسازی پیشنهاد ژنتیک 50% ارسال شد
U1702820   داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
U1702986   داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
U1703179   داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
U1703282   داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
U1703508   داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1703572   داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1704043   داروسازی تکمیل مدارک    
U1704552   داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1705034   داروسازی تکمیل مدارک    
U1705089   داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1706058   داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1706398   پزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1706399   ژنتیک پذیرش شد 50% ارسال شد
U1706875   پزشکی پذیرش قطعی   ارسال شد
U1706876   پزشکی پذیرش قطعی   ارسال شد
U1708344   معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
U1708348   عمران پذیرش شد 50% ارسال شد
U1708696   پزشکی پذیرش شد   ارسال شد
A1706193   دکتری ریجکت شد   ارسال شد
U1709153   داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
U1709155   داروسازی پیشنهاد پرستاری 50% ارسال شد
U1709338   داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
U1709344   داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
U1709456   داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
U1709458   داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1710231   فناوری اطلاعات پذیرش شد 50% ارسال شد
U1710442   پزشکی  پذیرش شد   ارسال شد
U1710608   داروسازی پیشنهاد ژنتیک 50% ارسال شد
A1707842   ارشد معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
A1707843   ارشد معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
U1710893   داروسازی پیشنهاد تغذیه 50% ارسال شد
U1711553   پزشکی پذیرش شد   ارسال شد
U1711962   فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1712184   پزشکی      
A1708765   دکترا پذیرش شد   ارسال شد
A1708750   دکترا پذیرش شد   ارسال شد
           
U1712836   داروسازی ریجکت شد    
U1712829   داروسازی      
U1712837   داروسازی ریجکت شد.پیشنهاد فیزیوتراپی- پرستاری 50% ارسال شد
U1712841   داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد تغذیه- فیزیوتراپی و ژنتیک 50% ارسال شد
U1712842   داروسازی  ریجکت شد-فیزیوتراپی  50% ارسال شد
U1712839   داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1712832   داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد فیزیوتراپی-پرستاری 50% ارسال شد
U1712928   داروسازی ریجکت شد .پیشنهاد فیزیوتراپی و پرستاری 50% ارسال شد
U1712909   داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1712983   داروسازی ریجکت شد    
U1713105   داروسازی ریجکت شد    
U1713146   داروسازی  ریجکت شد    
U1713143   داروسازی ریجکت شد    
U1713219   داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد تغذیه و فیزیوتراپی   ارسال شد
U1713360   داروسازی ریجکت شد    
U1713575   داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1713683   داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد فیزیوتراپی- ژنتیک 50% ارسال شد
U1713616   داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد پرستاری و فیزیوتراپی و تغذیه 50% ارسال شد
U1713741   داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد فیزیوتراپی- پرستاری و تغذیه 50% ارسال شد
U1713757   داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد تغذیه- پرستاری 50% ارسال شد
U1713935   داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1713981   داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1714025   داروسازی ریجکت شد    
U1714245 صابری پزشکی- مهر ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی-ژنتیک     
U1714313 مددیان فیزیوتراپی- مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
U1714315 امام جمعه فیزیوتراپی- مهر تکمیل مدارک    
U1718384 رحیمی داروسازی- مهر ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی- پرستاری 50% ارسال شد
U1714529 جعفری داروسازی-پزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1714530 دشتی داروسازی ریجکت شد    
U1714536 امیرزاده  داروسازی ریجکت شد - پیشنهاد فیزیوتراپی-پرستاری وتغذیه 50% ارسال شد
U1714628 باقری داروسازی - مهر ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی-ژنتیک  50% ارسال شد
U1714644 دلکش داروسازی ریجکت شد    
U1714668 قلی پور داروسازی  پذیرش شد 50% ارسال شد
U1714678 مرعشی داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد تغذیه- فیزیوتراپی و ژنتیک 50% ارسال شد
U1714687 بنی طرفی داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1714825 مسله دان زاده داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1714943 شریفی پزشکی- داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1715358 شاد امروز مدیریت بازرگانی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1715471 سعیدی ژنتیک- فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1715792 مشرقی داروسازی - پزشکی -مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1715793 امیرزاده داروسازی- مهر پذیرش شد 25% ارسال شد
U1800642 نجفی داروسازی - پزشکی- مهر تکمیل مدارک    
U1800974 نجاتی داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1801131 حبیبی مدیریت بازرگانی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1801217 رنجبرزاده داروسازی- مهر پذیرش شد 50%  
U1801910 شعبانی داروسازی - پزشکی- مهر پذیرش شد 50$  
U1802289 رجبی داروسازی- پزشکی - مهر تکمیل مدارک    
U1802331 یوسفی تذکر داروسازی- پزشکی - مهر تکمیل مدارک    
U1803650 عامل زاده داروسازی - مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1803652 فرناز تنورساز داروسازی - مهر تکمیل مدارک    
U1803689 پرناز تنورساز داروسازی - پزشکی - مهر تکمیل مدارک    
U1805177 بدری داروسازی- پزشکی- دندانپزشکی-مهر تکمیل مدارک    
U1805330 اسدااللهی داروسازی- پزشکی- دندانپزشکی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1805383 رنجبر بیرون داروسازی - دندانپزشکی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1805384 تیمور پور دندانپزشکی- مهر تکمیل مدارک    
U1805389 مکانی دندانپزشکی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1805427 نخیی دندانپزشکی- مهر تکمیل مدارک    
U1805431 داداش زاده دندانپزشکی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1805423 منادی دندانپزشکی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1805425 احمدی دندانپزشکی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1805430 آذربار  پزشکی - دندانپزشکی- مهر رد پذیرش - پیشنهاد فیزیوتراپی و تغذیه    
U1805432 حاج محمدی دندانپزشکی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1805439 محمدی دندانپزشکی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1805440 حسینی دندانپزشکی - مهر تکمیل مدارک    
U1805511 ندرلو دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
U1805558 نصیر نیا فیزیوتراپی- مهر پذیرش شد 50 %  
U1805658 فاضل دندانپزشکی- داروسازی- پزشکی- مهر  منتظر تایید دانشگاه    
U1805766 نوروزی دندانپزشکی - پزشکی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1805791 یزدانی دندانپزشکی- داروسازی- پزشکی- مهر رد پذیرش - پیشنهاد پرستاری و تغذیه    
A1806159 فولادی وند  دکترای روابط بین الملل- مهر  منتظر تایید دانشگاه    
U1805827 کربکندی داروسازی- مهر رد پذیرش - پیشنهاد فیزیوتراپی و تغذیه    
U1805818 غلامی پزشکی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1806007   داروسازی- مهر منتظر تایید دانشگاه