آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

پیگیری پرونده

لیست داوطلبان دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس 2018-2017

توجه : شرایط پذیرش داروسازی و پزشکی

١- طبق اعلام رسمی  دانشگاه معيار پذيرش معدل كتبی  هر دو مقطع ديپلم و پيش دانشگاهی با معدل بالای ١٦ خواهد بود.

2- معیار پذیرش بعد از اعمال معدل کتبی ظرفیت پذیرش در هر دوره می باشد که بر این اساس افرادی که معدل بالای دارند شانس بالاتری خواهند داشت.

٣- دانش اموزان با معدل بالا ( نزديك ٢٠) و فارغ التحصيلان تيزهوشان شانس پذيرش بالاتری دارند.

 

این قسمت  هر روز بروزرسانی میشود. 
 
شماره پرونده نام خانوادگی  رشته تحصیلی وضعیت پذیرش بورسیه نامه پذیرش
U1700961 خدادادی داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
U1701152 احمدی پزشکی پذیرش شد بدون بورس ارسال شد
U1702132 سینگ ژنتیک پذیرش شد 50% ارسال شد
U1702381 محمد زاده داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
U1702382 احمدی داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
U1702383 رضوی داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
U1702416 مکارم داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
U1702432 قربانیان داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
U1702543 بابانژاد ژنتیک پذیرش شد 50%  ارسال شد
U1702544 رنجبر صوفیان فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1702640 رباطی نمکی داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
U1702699 کوشا پزشکی پذیرش فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1702708   فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1702729   داروسازی پیشنهاد ژنتیک 50% ارسال شد
U1702820   داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
U1702986   داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
U1703179   داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
U1703282   داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
U1703508   داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1703572   داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1704043   داروسازی تکمیل مدارک    
U1704552   داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1705034   داروسازی تکمیل مدارک    
U1705089   داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1706058   داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1706398   پزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1706399   ژنتیک پذیرش شد 50% ارسال شد
U1706875   پزشکی پذیرش قطعی   ارسال شد
U1706876   پزشکی پذیرش قطعی   ارسال شد
U1708344   معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
U1708348   عمران پذیرش شد 50% ارسال شد
U1708696   پزشکی پذیرش شد   ارسال شد
A1706193   دکتری ریجکت شد   ارسال شد
U1709153   داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
U1709155   داروسازی پیشنهاد پرستاری 50% ارسال شد
U1709338   داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
U1709344   داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
U1709456   داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
U1709458   داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1710231   فناوری اطلاعات پذیرش شد 50% ارسال شد
U1710442   پزشکی  پذیرش شد   ارسال شد
U1710608   داروسازی پیشنهاد ژنتیک 50% ارسال شد
A1707842   ارشد معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
A1707843   ارشد معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
U1710893   داروسازی پیشنهاد تغذیه 50% ارسال شد
U1711553   پزشکی پذیرش شد   ارسال شد
U1711962   فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1712184   پزشکی      
A1708765   دکترا پذیرش شد   ارسال شد
A1708750   دکترا پذیرش شد   ارسال شد
    ترم بهار   بهمن ماه -2018      
U1712836   داروسازی ریجکت شد    
U1712829   داروسازی      
U1712837   داروسازی ریجکت شد.پیشنهاد فیزیوتراپی- پرستاری 50% ارسال شد
U1712841   داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد تغذیه- فیزیوتراپی و ژنتیک 50% ارسال شد
U1712842   داروسازی  ریجکت شد-فیزیوتراپی  50% ارسال شد
U1712839   داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1712832   داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد فیزیوتراپی-پرستاری 50% ارسال شد
U1712928   داروسازی ریجکت شد .پیشنهاد فیزیوتراپی و پرستاری 50% ارسال شد
U1712909   داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1712983   داروسازی ریجکت شد    
U1713105   داروسازی ریجکت شد    
U1713146   داروسازی  ریجکت شد    
U1713143   داروسازی ریجکت شد    
U1713219   داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد تغذیه و فیزیوتراپی   ارسال شد
U1713360   داروسازی ریجکت شد    
U1713575   داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1713683   داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد فیزیوتراپی- ژنتیک 50% ارسال شد
U1713616   داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد پرستاری و فیزیوتراپی و تغذیه 50% ارسال شد
U1713741   داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد فیزیوتراپی- پرستاری و تغذیه 50% ارسال شد
U1713757   داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد تغذیه- پرستاری 50% ارسال شد
U1713935   داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1713981   داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1714025   داروسازی ریجکت شد    
U1714245   پزشکی منتظر تایید دانشگاه    
U1714313   فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1714315   فیزیوتراپی تکمیل مدارک    
U1718384   داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی- پرستاری 50% ارسال شد
U1714529   داروسازی-پزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1714530   داروسازی ریجکت شد    
U1714536   داروسازی ریجکت شد - پیشنهاد فیزیوتراپی-پرستاری وتغذیه 50% ارسال شد
U1714628   داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی-ژنتیک  50% ارسال شد
U1714644   داروسازی ریجکت شد    
U1714668 قلی پور داروسازی  پذیرش شد 50% ارسال شد
U1714678 مرعشی داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد تغذیه- فیزیوتراپی و ژنتیک 50% ارسال شد
U1714687 بنی طرفی داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1714825 مسله دان زاده داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1714943 شریفی پزشکی- داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1715358 شاد امروز مدیریت بازرگانی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1715471 سعیدی ژنتیک- فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1715792 مشرقی داروسازی - پزشکی -مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1715793 امیرزاده داروسازی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1800642 نجفی داروسازی - پزشکی- مهر تکمیل مدارک    
U1800974 نجاتی داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1801131 حبیبی مدیریت بازرگانی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1801217 رنجبرزاده داروسازی- فیزیوتراپی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1801910 شعبانی داروسازی - پزشکی- مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1802289 رجبی داروسازی- پزشکی - مهر تکمیل مدارک    
U1802331 یوسفی تذکر داروسازی- پزشکی - مهر تکمیل مدارک    
U1803650 عامل زاده داروسازی - مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1803652 فرناز تنورساز داروسازی تکمیل مدارک    
U1803689 پرناز تنورساز داروسازی - پزشکی - مهر تکمیل مدارک