آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

پیگیری پرونده

 ثبت نام آنلاین کلیک کنید

لیست داوطلبان دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس 

توجه : شرایط پذیرش داروسازی و پزشکی و دندانپزشکی

١- طبق اعلام رسمی  دانشگاه معيار پذيرش معدل  هر دو مقطع ديپلم و پيش دانشگاهی خواهد بود.

2- معیار پذیرش بعد از اعمال معدل ظرفیت پذیرش در هر دوره می باشد که بر این اساس افرادی که معدل بالای دارند شانس بالاتری خواهند داشت.

 

این قسمت  هر روز بروز رسانی میشود. 

 
ردیف کد پیگیری  نام خانوادگی  رشته تحصیلی وضعیت پذیرش بورسیه نامه پذیرش
1 U1615316 محمد زاده فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
2 U1615511 داود حاج محمدی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
3 U1618065 مینا محمدی داروسازی ژنتیک پذیرش شد 50% ارسال شد
4 U1618173 غیایی اصل داروسازی تکمیل مدارک    
5 U1618702 جاندرمیان داروسازی- فیزیوتراپی فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
6 U1619440 ساناز آردم پزشکی ریجکت شد    
7 U1620319 مونا لطفی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
8 U1620802 مینا آشتاب  داروسازی  ریجکت شد    
9 U1620981 سینا رایحی معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
10 U1622013 رضا رنجبر دربند پزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
11   ابطحی توریسیم  پذیرش شد 50% ارسال شد
12    مهدی خدادادی داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
13   احمدی پزشکی پذیرش شد بدون بورس ارسال شد
14   سینگ ژنتیک پذیرش شد 50% ارسال شد
15   محمد زاده داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
16   احمدی داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
17   رضوی داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
18   مکارم داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
19   قربانیان داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
20   بابانژاد ژنتیک پذیرش شد 50%  ارسال شد
21   رنجبر صوفیان فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
22   رباطی نمکی داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
23   کوشا پزشکی پذیرش فیزیوتراپی 50% ارسال شد
24   لاهوتی فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
25   رضوان پور داروسازی پیشنهاد ژنتیک 50% ارسال شد
26   شفیعی داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
27   شهرام داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
28   آژغ داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
29   بایرام زاده داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
30   شمس داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
31   سبحانی داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی- پزشکی  50% ارسال شد
32   روغنی داروسازی تکمیل مدارک    
33   داداش زاده داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
34   مرادی علاف داروسازی تکمیل مدارک    
35   جدیدی  داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
36   زارع داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
37   میلاد اسکندرزاده پزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
38   بنیامین بهرام خو ژنتیک پذیرش شد 50% ارسال شد
39   سهیل فروغیان  پزشکی پذیرش قطعی   ارسال شد
40   فروغ فرو غیان پزشکی پذیرش قطعی   ارسال شد
41   کیا رحیمی معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
42   صبا رحیمی عمران پذیرش شد 50% ارسال شد
43   هیوه چی پزشکی پذیرش قطعی   ارسال شد
44   محمد حسنی  داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
45   علیزاده داروسازی پیشنهاد پرستاری 50% ارسال شد
46   بایزیدی داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
47   ابوالحسن زاده داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
48   سینا تایبی داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
49   تینا تایبی داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
50   بیکدلی فناوری اطلاعات پذیرش شد 50% ارسال شد
51   یاحسینی پزشکی  پذیرش شد   ارسال شد
52   رضایی داروسازی پیشنهاد ژنتیک 50% ارسال شد
53   نکوفر ارشد معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
54   رخشان خواه ارشد معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
55   رحیمی داروسازی پیشنهاد تغذیه 50% ارسال شد
56   میرزاصلحی پزشکی پذیرش شد   ارسال شد
57   مهدوی فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
58   فیروزی دکترا پذیرش شد   ارسال شد
59   حسینیان دکترا پذیرش شد   ارسال شد
60   مرادی داروسازی ریجکت شد    
61   پناهنده داروسازی ریجکت شد. فیزیوتراپی- پرستاری 50% ارسال شد
62   ابوالحسن زاده داروسازی ریجکت شد- تغذیه- فیزیوتراپی  50% ارسال شد
63   محمد زاده  داروسازی  ریجکت شد-فیزیوتراپی  50% ارسال شد
64   میری نژاد داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
65   رضایی نظیف داروسازی ریجکت شد- فیزیوتراپی-پرستاری 50% ارسال شد
66   زید آبادی نژاد داروسازی ریجکت شد - فیزیوتراپی و پرستاری 50% ارسال شد
67   چمنی گلزار داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
68   گالشی داروسازی ریجکت شد    
69   مفخمی داروسازی ریجکت شد    
70   مدیا داروسازی  ریجکت شد    
71   حامدی داروسازی ریجکت شد    
72   موسوی نیا داروسازی ریجکت شد-  تغذیه و فیزیوتراپی   ارسال شد
73   پیری داروسازی ریجکت شد    
74   شقاقی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
74   موسوی جهرمی داروسازی ریجکت شد-فیزیوتراپی- ژنتیک 50% ارسال شد
75   فرازی مجد داروسازی ریجکت شد-  پرستاری و فیزیوتراپی  50% ارسال شد
76   نجاتی داروسازی ریجکت شد- فیزیوتراپی- پرستاری  50% ارسال شد
77   محمدی  داروسازی ریجکت شد-  تغذیه- پرستاری 50% ارسال شد
78   خراسانی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
79   اجاقی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
80   نظری داروسازی ریجکت شد    
81   صابری پزشکی- مهر ریجکت شد-  فیزیوتراپی-ژنتیک     
82   مددیان فیزیوتراپی- مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
83   امام جمعه فیزیوتراپی- مهر تکمیل مدارک    
84   رحیمی داروسازی- مهر ریجکت شد-  فیزیوتراپی- پرستاری 50% ارسال شد
85   جعفری داروسازی-پزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
86   دشتی داروسازی ریجکت شد    
87   امیرزاده  داروسازی ریجکت شد -  فیزیوتراپی-پرستاری  50% ارسال شد
88   باقری داروسازی - مهر ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
89   دلکش داروسازی ریجکت شد    
90   قلی پور داروسازی  پذیرش شد 50% ارسال شد
91   مرعشی داروسازی ریجکت شد- تغذیه- فیزیوتراپی  50% ارسال شد
92 U1714687 بنی طرفی داروسازی- مهر ریجکت شد-  پرستاری و تغذیه     
93 U1714825 مسله دان زاده داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
94 U1714943 شریفی پزشکی-  مهر تکمیل مدارک    
95 U1715358 شاد امروز مدیریت بازرگانی پذیرش شد 50% ارسال شد
96 U1801882 سعیدی ژنتیک- فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
97 U1715792 مشرقی داروسازی  -مهر منتظر تایید دانشگاه    
98 U1715793 امیرزاده داروسازی- مهر پذیرش شد 25% ارسال شد
99 U1800642 نجفی داروسازی - مهر تکمیل مدارک    
100 U1800974 نجاتی داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
101 U1801131 حبیبی مدیریت بازرگانی پذیرش شد 50% ارسال شد
102 U1801217 رنجبرزاده داروسازی- مهر پذیرش شد 50% ارسال  شد
103 U1801910 شعبانی داروسازی - مهر پذیرش شد 50% ارسال  شد
104 U1802289 رجبی داروسازی-  مهر تکمیل مدارک    
105 U1802331 یوسفی تذکر داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
106 U1803650 عامل زاده داروسازی - مهر منتظر تایید دانشگاه    
107 U1803652 فرناز تنورساز داروسازی مهر پذیرش داروسازی 50%  
108 U1803689 پرناز تنورساز داروسازی  مهر پذیرش داروسازی 50%  
109 U1805177 بدری داروسازی -مهر پذیرش داروسازی 50%  
110 U1805330 اسدااللهی داروسازی مهر پذیرش داروسازی 50%  
111 U1805383 رنجبر بیرون داروسازی -  مهر ریجکت شد    
112 U1805384 تیمور پور دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
113 U1805389 مکانی دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
114 U1805427 نخیی دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
115 U1805431 داداش زاده دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
116 U1805423 منادی دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
117 U1805425  صبا احمدی دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
118 U1805430 آذربار  پزشکی - مهر رد پذیرش - فیزیوتراپی و تغذیه 50% ارسال شد
119 U1805432 حاج محمدی دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
120 U1805439  سید هنیف محمدی دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
121 U1805440 حسینی دندانپزشکی  - مهر تکمیل مدارک    
122 U1805511 ندرلو دندانپزشکی - مهر ریجکت شد   ارسال شد
123 U1805548 علیپور داروسازی - مهر تکمیل مدارک    
124 U1805558 نصیر نیا فیزیوتراپی- مهر پذیرش شد 50 % ارسال شد
125 U1805766 نوروزی دندانپزشکی  ریجکت شد    ارسال شد
126 U1805791 یزدانی دندانپزشکی- مهر رد پذیرش - پیشنهاد پرستاری و تغذیه 50% ارسال شد
127 A1808674 فولادی وند  دکترای روابط بین الملل- مهر  منتظر تایید دانشگاه    
128 U1805827 کربکندی داروسازی- مهر رد پذیرش -  فیزیوتراپی و تغذیه 50% ارسال شد
129 U1805818 غلامی (افغانستان) پزشکی مشترک با دانشگاه ایران - مهر پذیرش شد   ارسال شد
130 U1806007 مستقیمی داروسازی- مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
131 U1806313 نبی الهی فیزیوتراپی- مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
132 U1806366 حیدری داروسازی - پزشکی مشترک با دانشگاه ایران   داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
133 U1806457 مختاری فیزیوتراپی - مهر  پذیرش شد 50% ارسال شد
134 U1807218 نقیب زاده  داروسازی داروسازی پذیرش شد 50%  ارسال شد
135 U1807467 رادمهر پزشکی  - مهر رد پذیرش - پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
136 U1807542 دانش   پزشکی مشترک با دانشگاه ایران-  مهر  پزشکی مشترک با دانشگاه ایران  داروسازی 50% ارسال شد
137 U1807637 جهانگیرزاده داروسازی- مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
138 U1807681 وقار داروسازی - مهر  پذیرش شد 50% ارسال شد
139 U1807889 احمدی پزشکی مشترک با دانشگاه ایران - مهر ریجکت شد- پزشکی مشترک با دانشگاه مرمره   ارسال شد
140 U1808470 تقوی پزشکی مشترک با دانشگاه ایران - مهر  ریجکت شد-  پرستاری و روانشناسی   ارسال شد
141 U1808467 ایموری نصرآباد پزشکی مشترک با دانشگاه ایران - مهر  ریجکت شد-  فیزیوتراپی و پرستاری   ارسال شد
142 U1808468 مرادی تبار پزشکی  مشترک با دانشگاه ایران- مهر  ریجکت شد-  پزشکی مشترک   ارسال شد
143 U1808511 مطیع دولت ژنتیک - مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
144 U1808927 سارا عوض محمدی فناوری اطلاعات- توریسیم پذیرش شد 50% ارسال شد
145 U1808926 دلارام عوض محمدی  معماری - انیمیشن- مهر  پذیرش شد 50% ارسال شد
146 A1808613 احمدزاده ارشد - عمران مهر  منتظر تایید دانشگاه    
147 U1809781 مناف وند دندانپزشکی - پزشکی - مهر  تکمیل مدارک    
148 U1809219 مرشدی داروسازی - مهر تکمیل مدارک    
149 U1810253 عطار داروسازی - مهر تکمیل مدارک    
150 A1809238 صایمیان دکتری عمران پذیرش شد   ارسال شد
151 U1810657 دارایی داروسازی مهر ریجکت شد   ارسال شد
152 U1811032 امیر خانزاده اقتصاد- مهر  پذیرش شد 50% ارسال شد
153 U1811384 ناظری داروسازی - مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
154 U1811848 نیک زاد داروسازی - مهر تکمیل مدارک    
155 U1811845 مشایخی پزشکی- مهر پذیرش شد 50%   
156 U1811959 سعیدی نسب داروسازی - پزشکی پذیرش شد 50% داروسازی- پزشکی بدون بورس  
157 U1812266 رنج پور  داروسازی پذیرش شد 50 %  
158 U1812573 جعفری پزشکی پذیرش شد   ارسال شد
159 U1812787 صمدبین داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
160 U1814792 مداح پزشکی - دندانپزشکی تکمیل مدارک    
161 U1814897 بنی طریفی داروسازی- دندانپزشکی داروسازی پذیرش شد 50%  
162 U1815344 نادری دندانپزشکی پذیرش شد    
163 U1816166 حاج سید محمدی  پزشکی - داروسازی تکمیل مدارک    
164 U1902963 سعیدی نسب  داروسازی پذیرش شد 50%  
165 U1902965 شریعت زاده داروسازی پذیرش شد 50%  
166 U1903671 توکلی داروسازی ریجکت شد-  فیزیوتراپی     
167 U1904513 فولادی فناوری اطلاعات پذیرش شد 50%  
168 U1904626 اصلانی داروسازی- دندانپزشکی پذیرش شد 50%  
169 U1905208 دارانی داروسازی تکمیل مدارک    
170 U1905508 فخرایی داروسازی پذیرش شد 50%  
171 U1905557 قبادی محمدی داروسازی ریجکت شد    
172 U1905689 ناظمی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
173 A1903414 عادلی نیا  کارشناسی ارشد پذیرش شد 50% ارسال شد
174 A1903964 انصاری  کارشناسی ارشد پذیرش شد 50% ارسال شد
175 U1908209 عطار  پزشکی- داروسازی- دندانپزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
176 U1908531 حیدری داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
177 U1912872 لامعی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
178 U1912873 گلناری  پزشکی- دندانپزشکی - داروسازی پزشکی پذیرش شد   ارسال شد
179 U1915419 قنادی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
180 U1916405 نصیری نیا فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
181 U1916612 صالح راد داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
182 U1916659 صالحی فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
183 U1917386 اسکندری مهندسی مکانیک پذیرش شد 50% ارسال شد
184 U2000386 رمضانیان مدیریت توریسیم و گردشگری پذیرش شد 50% ارسال شد
185 A2000392 سلیمی ارشد مدیریت بازرگانی MBA پذیرش شد 50% ارسال شد
186 U2001725 علی رضازاد داروسازی پیشنهاد تغذیه 50% ارسال شد
187 U2003343 سلطانی زاده معماری در انتظار تکمیل مدارک    
188 U2003994 بابازاده تجارت بین الملل پذیرش شد 50% ارسال شد
189 U2004159 مرادی فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
190 U2004802 سپهری  پزشکی پذیرش شد    
191 A2003860 کریم زاده ارشد MBA منتظر تایید دانشگاه    
192 A2004029 رحیمی ارشد توریسیم  پذیرش شد   50%
193 U2006635 مددی داروسازی پذیرش شد   50%
194 U2008127 محمدی نسب تجارت بین الملل تکمیل مدارک    
195 U2008676 سید امیر مویدی مهندسی پزشکی پذیرش شد    50%
196 U2008673 سید آریا مویدی مهندسی پزشکی پذیرش شد   50%
197 A2005008 رضوانه خادمان ارشد معماری  تکمیل مدارک    
198 A2005010 حامد هرمزی ارشد معماری تکمیل مدارک    
199 A2005190 یاشار زمانی دکتری مدیریت بازرگانی DBA ریجکت شد    
200 U2011588 زهرا صدق آذر دندانپزشکی پذیرش شد    
201 A2006005 حسن پور ارشد  مدیریت بازرگانی MBA پذیرش شد ارسال شد 50%
202 U2103430 منشی زاده دکترای داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%
203 U2104505 حسینی پزشکی پذیرش شد ارسال شد  
204 U2110378  شفیعی معماری پذیرش شد ارسال شد 50%
205 U2116829 اسلامی معماری پذیرش شد   50
206 U2116828 کبابیان معماری پذیرش شد   50
207 U2200163 رضایی داروسازی پذیرش شد   50
208 U2200166 داوری مهندسی کامپیوتر پذیرش شد   50
209 A2201797 اورنگی فرد  MBA پذیرش شد   50
210 U2205016 اسماعیل پور  بازاریابی پذیرش شد   50%
211 U2300138 منوری داروسازی پذیرش شد   50
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 ثبت نام آنلاین کلیک کنید