آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

پیگیری پرونده

لیست داوطلبان دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس 

توجه : شرایط پذیرش داروسازی و پزشکی و دندانپزشکی

١- طبق اعلام رسمی  دانشگاه معيار پذيرش معدل   هر دو مقطع ديپلم و پيش دانشگاهی خواهد بود.

2- معیار پذیرش بعد از اعمال معدل ظرفیت پذیرش در هر دوره می باشد که بر این اساس افرادی که معدل بالای دارند شانس بالاتری خواهند داشت.

 

این قسمت  هر روز بروزرسانی میشود. 

 
کد پیگیری  نام خانوادگی  رشته تحصیلی وضعیت پذیرش بورسیه نامه پذیرش
  خدادادی داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
  احمدی پزشکی پذیرش شد بدون بورس ارسال شد
  سینگ ژنتیک پذیرش شد 50% ارسال شد
  محمد زاده داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
  احمدی داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
  رضوی داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
  مکارم داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
  قربانیان داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
  بابانژاد ژنتیک پذیرش شد 50%  ارسال شد
  رنجبر صوفیان فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
  رباطی نمکی داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
  کوشا پزشکی پذیرش فیزیوتراپی 50% ارسال شد
  لاهوتی فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
  رضوان پور داروسازی پیشنهاد ژنتیک 50% ارسال شد
  شفیعی داروسازی پذیرش قطعی 50% ارسال شد
  شهرام داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
  آژغ داروسازی پذیرش قطعی 25% ارسال شد
  بایرام زاده داروسازی پذیرش شد 50% ابطال پذیرش
  شمس داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
  سبحانی داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی- پزشکی  50% ارسال شد
  روغنی داروسازی تکمیل مدارک    
  داداش زاده داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
  مرادی علاف داروسازی تکمیل مدارک    
  جدیدی  داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
  زارع داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
  اسکندرزاده پزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
  بهرام خو ژنتیک پذیرش شد 50% ارسال شد
  سهیل فروغیان  پزشکی پذیرش قطعی   ارسال شد
  فروغ فرو غیان پزشکی پذیرش قطعی   ارسال شد
  کیا رحیمی معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
  صبا رحیمی عمران پذیرش شد 50% ارسال شد
  هیوه چی پزشکی پذیرش قطعی   ارسال شد
  محمد حسنی  داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
  علیزاده داروسازی پیشنهاد پرستاری 50% ارسال شد
  بایزیدی داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
  ابوالحسن زاده داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
  سینا تایبی داروسازی پیشنهاد پزشکی   ارسال شد
  تینا تایبی داروسازی پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
  بیکدلی فناوری اطلاعات پذیرش شد 50% ارسال شد
  یاحسینی پزشکی  پذیرش شد   ارسال شد
  رضایی داروسازی پیشنهاد ژنتیک 50% ارسال شد
  نکوفر ارشد معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
  رخشان خواه ارشد معماری پذیرش شد 50% ارسال شد
  رحیمی داروسازی پیشنهاد تغذیه 50% ارسال شد
  میرزاصلحی پزشکی پذیرش شد   ارسال شد
  مهدوی فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
  فیروزی دکترا پذیرش شد   ارسال شد
  حسینیان دکترا پذیرش شد   ارسال شد
  مرادی داروسازی ریجکت شد    
  پناهنده داروسازی ریجکت شد.پیشنهاد فیزیوتراپی- پرستاری 50% ارسال شد
  ابوالحسن زاده داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد تغذیه- فیزیوتراپی و ژنتیک 50% ارسال شد
  محمد زاده  داروسازی  ریجکت شد-فیزیوتراپی  50% ارسال شد
  میری نژاد داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
  رضایی نظیف داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد فیزیوتراپی-پرستاری 50% ارسال شد
  زید آبادی نژاد داروسازی ریجکت شد .پیشنهاد فیزیوتراپی و پرستاری 50% ارسال شد
  چمنی گلزار داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
  گالشی داروسازی ریجکت شد    
  مفخمی داروسازی ریجکت شد    
  مدیا داروسازی  ریجکت شد    
  حامدی داروسازی ریجکت شد    
  موسوی نیا داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد تغذیه و فیزیوتراپی   ارسال شد
  پیری داروسازی ریجکت شد    
  شقاقی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
  موسوی جهرمی داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد فیزیوتراپی- ژنتیک 50% ارسال شد
  فرازی مجد داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد پرستاری و فیزیوتراپی و تغذیه 50% ارسال شد
  نجاتی داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد فیزیوتراپی- پرستاری و تغذیه 50% ارسال شد
  محمدی  داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد تغذیه- پرستاری 50% ارسال شد
  خراسانی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
  اجاقی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
  نظری داروسازی ریجکت شد    
  صابری پزشکی- مهر ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی-ژنتیک     
  مددیان فیزیوتراپی- مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
  امام جمعه فیزیوتراپی- مهر تکمیل مدارک    
  رحیمی داروسازی- مهر ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی- پرستاری 50% ارسال شد
  جعفری داروسازی-پزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
  دشتی داروسازی ریجکت شد    
  امیرزاده  داروسازی ریجکت شد - پیشنهاد فیزیوتراپی-پرستاری وتغذیه 50% ارسال شد
  باقری داروسازی - مهر ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی-ژنتیک  50% ارسال شد
  دلکش داروسازی ریجکت شد    
  قلی پور داروسازی  پذیرش شد 50% ارسال شد
  مرعشی داروسازی ریجکت شد-پیشنهاد تغذیه- فیزیوتراپی و ژنتیک 50% ارسال شد
U1714687 بنی طرفی داروسازی- دندانپزشکی - مهر ریجکت شد- پیشنهاد پرستاری و تغذیه     
U1714825 مسله دان زاده داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1714943 شریفی پزشکی- داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1715358 شاد امروز مدیریت بازرگانی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1801882 سعیدی ژنتیک- فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1715792 مشرقی داروسازی - پزشکی -مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1715793 امیرزاده داروسازی- مهر پذیرش شد 25% ارسال شد
U1800642 نجفی داروسازی - پزشکی- مهر تکمیل مدارک    
U1800974 نجاتی داروسازی- مهر تکمیل مدارک    
U1801131 حبیبی مدیریت بازرگانی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1801217 رنجبرزاده داروسازی- مهر پذیرش شد 50% ارسال  شد
U1801910 شعبانی داروسازی - پزشکی- مهر پذیرش شد 50% ارسال  شد
U1802289 رجبی داروسازی- پزشکی - مهر تکمیل مدارک    
U1802331 یوسفی تذکر داروسازی- پزشکی - مهر تکمیل مدارک    
U1803650 عامل زاده داروسازی - مهر منتظر تایید دانشگاه    
U1803652 فرناز تنورساز داروسازی -پزشکی- دندانپزشکی- مهر پذیرش داروسازی 50%  
U1803689 پرناز تنورساز داروسازی - پزشکی -دندانپزشکی مهر پذیرش داروسازی 50%  
U1805177 بدری داروسازی- پزشکی و دندانپزشکی مشترک با دانشگاه ایران -مهر پذیرش داروسازی 50%  
U1805330 اسدااللهی داروسازی- پزشکی- دندانپزشکی- مهر پذیرش داروسازی 50%  
U1805383 رنجبر بیرون داروسازی - دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
U1805384 تیمور پور دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
U1805389 مکانی دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
U1805427 نخیی دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
U1805431 داداش زاده دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
U1805423 منادی دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
U1805425  صبا احمدی دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
U1805430 آذربار  پزشکی - دندانپزشکی- مهر رد پذیرش - پیشنهاد فیزیوتراپی و تغذیه 50% ارسال شد
U1805432 حاج محمدی دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
U1805439  سید هنیف محمدی دندانپزشکی- مهر ریجکت شد    
U1805440 حسینی دندانپزشکی  مشترک با دانشگاه ایران - مهر تکمیل مدارک    
U1805511 ندرلو دندانپزشکی مشترک با دانشگاه ایران - مهر ریجکت شد   ارسال شد
U1805548 علیپور داروسازی - مهر تکمیل مدارک    
U1805558 نصیر نیا فیزیوتراپی- مهر پذیرش شد 50 % ارسال شد
U1805658 فاضل دندانپزشکی- داروسازی- پزشکی مشترک با دانشگاه ایران- مهر  پذیرش داروسازی- دندانپزشکی و پزشکی ریجکت شد  داروسازی 50% ارسال شد
U1805766 نوروزی دندانپزشکی و پزشکی مشترک با دانشگاه ایران- مهر ریجکت شد پیشنهاد پزشکی مشترک با دانشگاه مرمره   ارسال شد
U1805791 یزدانی دندانپزشکی- داروسازی- پزشکی- مهر رد پذیرش - پیشنهاد پرستاری و تغذیه 50% ارسال شد
A1808674 فولادی وند  دکترای روابط بین الملل- مهر  منتظر تایید دانشگاه    
U1805827 کربکندی داروسازی- مهر رد پذیرش - پیشنهاد فیزیوتراپی و تغذیه 50% ارسال شد
U1805818 غلامی (افغانستان) پزشکی مشترک با دانشگاه ایران - مهر پذیرش شد   ارسال شد
U1806007 مستقیمی داروسازی- مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
U1806313 نبی الهی فیزیوتراپی- مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
U1806366 حیدری داروسازی - پزشکی مشترک با دانشگاه ایران  - مهر داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1806457 مختاری فیزیوتراپی - مهر  پذیرش شد 50% ارسال شد
U1807218 نقیب زاده پزشکی- داروسازی-دندانپزشکی داروسازی پذیرش شد 50%  ارسال شد
U1807467 رادمهر پزشکی مشترک با دانشگاه ایران - مهر رد پذیرش - پیشنهاد فیزیوتراپی 50% ارسال شد
U1807542 دانش دندانپزشکی و  پزشکی مشترک با دانشگاه ایران- داروسازی- مهر پذیرش داروسازی و پزشکی مشترک با دانشگاه ایران  داروسازی 50% ارسال شد
U1807637 جهانگیرزاده داروسازی- مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
U1807681 وقار داروسازی - مهر  پذیرش شد 50% ارسال شد
U1807889 احمدی پزشکی مشترک با دانشگاه ایران - مهر ریجکت شد- پیشنهاد پزشکی مشترک با دانشگاه مرمره   ارسال شد
U1808470 تقوی پزشکی مشترک با دانشگاه ایران - مهر  ریجکت شد- پیشنهاد پرستاری و روانشناسی   ارسال شد
U1808467 ایموری نصرآباد پزشکی مشترک با دانشگاه ایران - مهر  ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی و پرستاری   ارسال شد
U1808468 مرادی تبار پزشکی  مشترک با دانشگاه ایران- مهر  ریجکت شد- پیشنهاد پزشکی مشترک با دانشگاه مرمره   ارسال شد
U1808511 مطیع دولت ژنتیک - مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
U1808927 سارا عوض محمدی فناوری اطلاعات- توریسیم- فیزیوتراپی - مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
U1808926 دلارام عوض محمدی فناوری اطلاعات - معماری - انیمیشن- مهر  پذیرش شد 50% ارسال شد
A1808613 احمدزاده ارشد - عمران مهر  منتظر تایید دانشگاه    
U1809781 مناف وند دندانپزشکی - پزشکی - مهر  تکمیل مدارک    
U1809219 مرشدی داروسازی - مهر تکمیل مدارک    
U1810253 عطار داروسازی - دندانپزشکی - پزشکی - مهر تکمیل مدارک    
A1809238 صایمیان دکتری عمران پذیرش شد   ارسال شد
U1810657 دارایی داروسازی مهر ریجکت شد   ارسال شد
U1811032 امیر خانزاده اقتصاد- مهر  پذیرش شد 50% ارسال شد
U1811384 ناظری داروسازی - مهر پذیرش شد 50% ارسال شد
U1811848 نیک زاد داروسازی - مهر تکمیل مدارک    
U1811845 مشایخی پزشکی- مهر پذیرش شد 50%   
U1811959 سعیدی نسب داروسازی - پزشکی پذیرش شد 50% داروسازی- پزشکی بدون بورس  
U1812266 رنج پور  داروسازی پذیرش شد 50 %  
U1812573 جعفری پزشکی پذیرش شد   ارسال شد
U1812787 صمدبین داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1814792 مداح پزشکی - دندانپزشکی تکمیل مدارک    
U1814897 بنی طریفی داروسازی- دندانپزشکی داروسازی پذیرش شد 50%  
U1815344 نادری دندانپزشکی پذیرش شد    
    مهر و بهمن 98      
U1816166 حاج سید محمدی دندانپزشکی- پزشکی - داروسازی تکمیل مدارک    
U1902963 سعیدی نسب دندانپزشکی- پزشکی - داروسازی پذیرش شد 50%  
U1902965 شریعت زاده داروسازی پذیرش شد 50%  
U1903671 توکلی داروسازی ریجکت شد- پیشنهاد فیزیوتراپی     
U1904513 فولادی فناوری اطلاعات پذیرش شد 50%  
U1904626 اصلانی داروسازی- دندانپزشکی پذیرش شد 50%  
U1905208 دارانی داروسازی تکمیل مدارک    
U1905508 فخرایی داروسازی پذیرش شد 50%  
U1905557 قبادی محمدی داروسازی ریجکت شد    
U1905689 ناظمی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
A1903414 عادلی نیا  کارشناسی ارشد پذیرش شد 50% ارسال شد
A1903964 انصاری  کارشناسی ارشد پذیرش شد 50% ارسال شد
U1908209 عطار  پزشکی- داروسازی- دندانپزشکی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1908531 حیدری داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1912872 لامعی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1912873 گلناری  پزشکی- دندانپزشکی - داروسازی پزشکی پذیرش شد   ارسال شد
U1915419 قنادی داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1916405 نصیری نیا فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1916612 صالح راد داروسازی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1916659 صالحی فیزیوتراپی پذیرش شد 50% ارسال شد
U1917386 اسکندری مهندسی مکانیک پذیرش شد 50% ارسال شد
U2000386 رمضانیان مدیریت توریسیم و گردشگری پذیرش شد 50% ارسال شد
A2000392 سلیمی ارشد مدیریت بازرگانی MBA پذیرش شد 50% ارسال شد
U2001725 علی رضازاد داروسازی پیشنهاد تغذیه    
U2003343 سلطانی زاده معماری در انتظار تکمیل مدارک