آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

رشته های کارشناسی دانشگاه

رشته های کارشناسی دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس  88  رشته می باشد که اکثریت آنها به زبان انگلیسی وبرخی از رشته ها به زبان ترکی استانبولی می باشد.لسیت تمام رشته های کارشناسی در جدول زیرآورده شده است.

ردیف عنوان فارسی رشته عنوان انگلیسی رشته
1 علوم آماری Actuarial Science
2
انیمیشن و طراحی بازی
Animation and Game Design
3
معماری کارشناسی
Architecture Undergraduate
4
امور بانکی و مالی 
Banking and Finance
5
امور بانکی و بیمه
Banking and Insurance
6
مدیریت بازرگانی(به زبان ترکی)
(Business Administration (Turkish
7
مدیریت بازرگانی
Business Administration
8
مهندسی عمران (به زبان ترکی)
(Civil Engineering (Turkish
9
مهندسی عمران 
Civil Engineering
10
مربی کامپیوتر و فناوری آموزشی
Computer And Instructional Technology Teacher Education
11
مهندسی کامپیوتر (به زبان ترکی )
(Computer Engineering (Turkish
12
مهندسی کامپیوتر - سیستم اطلاعات مهندسی دو رشته
Computer Engineering - Information System Engineering Double Major
13
مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار در دو رشته
Computer Engineering - Software Engineering Double Major
14
مهندسی کامپیوتر
Computer Engineering
15
اقتصاد
Economics
16
مهندسی برق و الکترونیک  - اطلاعات مهندسی سیستم 
Electrical and Electronic Engineering - Information Systems Engineering Double Major
17
مهندسی برق و الکترونیک  - مهندسی مکاترونیک 
Electrical and Electronic Engineering - Mechatronics Engineering Double Major
18
مهندسی برق قدرت و الکترونیک
Electrical and Electronic Engineering
19
مربی آموزش ریاضی ابتدایی (ترکی)
(Elementary School Mathematics Teacher Education (Turkish
20
مربی آموزش ابتدایی (ترکی)
(Elementary School Teacher Education (Turkish
21
آموزش زبان انگلیسی (مشاغل دانشگاه قاضی)
(English Language Teaching (JPBU-University Of Gazi
22
آموزش زبان انگلیسی
English Language Teaching
23
مطالعات اروپا 
European Studies 
24
هنر آشپزی و غذا (ترکی)
(Gastronomy and Culinary Arts (Turkish
25
 روانشناسی مشاوره وراهنمایی (ترکی)
(Guidance and Psychological Counseling (Turkish
26
 روانشناسی مشاوره  و راهنمایی
Guidance and Psychological Counseling
27
مدیریت بهداشت و درمان (ترکی)
(Health Management (Turkish
28
مدیریت منابع انسانی
Human Resources Management
29
مهندسی صنایع - مدیریت کسب و کار در دو رشته
Industrial Engineering - Business Administration Double Major
30
مهندسی صنایع - مهندسی مکانیک در دو رشته
Industrial Engineering - Mechanical Engineering Double Major
31
مهندسی صنایع
Industrial Engineering
32
اطلاعات مهندسی سیستم - مهندسی کامپیوتر 
Information System Engineering - Computer Engineering Double Major
33
اطلاعات مهندسی سیستم - مهندسی برق و الکترونیک 
Information Systems Engineering - Electrical and Electronic Engineering Double Major
34
مهندسی سیستم های اطلاعات
Information Systems Engineering
35
فناوری اطلاعات
Information Technology
36
معماری داخلی (ترکی)
(Interior Architecture (Turkish
37
معماری داخلی
Interior Architecture
38
امور مالی بین المللی
International Finance
39
روابط بین المللی
International Relations
40
تجارت بین المللی و کسب و کار (ترکی)
(International Trade and Business (Turkish
41
تجارت بین المللی و کسب و کار
International Trade and Business
42
روزنامه نگاری (ترکی)
(Journalism (Turkish
43
روزنامه نگاری 
Journalism 
44
حقوق (ترکی)
(Law (Turkish
45
مهندسی مدیریت 
Management Engineering
46
 مدیریت  سیستم های اطلاعات
Management Information Systems
47
بازار یابی
Marketing
48
ریاضیات (ترکی)
(Mathematics (Turkish
49
ریاضی و علوم کامپیوتر
Mathematics and Computer Science
50
مهندسی مکانیک (JPBU-دانشگاه قاضی)
(Mechanical Engineering (JPBU-University of Gazi
51
مهندسی مکانیک - مهندسی صنایع دو رشته
Mechanical Engineering - Industrial Engineering Double Major
52
مهندسی مکانیک
Mechanical Engineering
53
مهندسی مکاترونیک
Mechatronics Engineering
54
پزشکی  مشترک با دانشگاه مرمره استانبول(3+3)
Medicine (Joint Program with Marmara University, Turkey)
55 پزشکی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ایران (3+4) Medicine (Joint Program with Iran University of Medical Sciences)
56
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک
Molecular Biology and Genetics
57
آموزش موسیقی (ترکی)
(Music Teaching (Turkish
58 رسانه های جدید و روزنامه نگاری (ترکی) New Media and Journalism (Turkish
59
پرستاری (ترکی)
(Nursing (Turkish
60 پرستاری (انگلیسی) Nursing( english)
61
تغذیه و رژیم های غذایی (ترکی)
|(Nutrition & Dietetics (Turkish
62
تغذیه و رژیم های غذایی 
Nutrition & Dietetics
63
داروسازی 5 ساله Pharm. B
(Pharmacy (B.Pharm
64
داروسازی 6 ساله  Pharm.D
(Pharmacy (Pharm.D
65
فیزیوتراپی و توانبخشی (ترکی)
(Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish
66 فیزیوتراپی و توانبخشی
Physiotherapy and Rehabilitation
67
علوم سیاسی
Political Science
68
 مربی آموزش و پرورش پیش دبستانی(ترکی)
(Pre-School Teacher Education (Turkish
69
روانشناسی (به زبان ترکی )
(Psychology (Turkish
70
روانشناسی 
Psychology 
71
مدیریت عمومی
Public Administration
72
روابط عمومی و تبلیغات (ترکی)
(Public Relations and Advertising (Turkish
73
روابط عمومی و تبلیغات 
Public Relations and Advertising
74
مطالعات فیلم رادیو تلویزیون  (ترکی)
(Radio-Tv and Film Studies (Turkish
75
مطالعات فیلم رادیو و تلویزیون 
Radio-Tv and Film Studies
76
مدیریت اوقات فراغت
Recreation Management *
77
مربی آموزش  ریاضی دبیرستان (ترکی)
(Secondary School Mathematics Teacher Education (Turkish
78
مربی آموزش علوم اجتماعی (ترکی)
(Social Sciences Teacher Education (Turkish
79
مهندسی نرم افزار - مهندسی کامپیوتر 
Software Engineering - Computer Engineering Double Major
80
مهندسی نرم افزار
Software Engineering
81
علوم ورزشی (ترکی)
(Sports Sciences (Turkish
82
آموزش معلول ذهنی (ترکی)
(Teaching The Mentally Handicapped (Turkish
83
مدیریت گردشگری و هتلداری 
Tourism and Hospitality Management
84
ترجمه و تفسیر
Translation and Interpretation
85
زبان و ادبیات ترکی  (ترکی)
(Turkish Language and Literature (Turkish
86
مربی آموزش زبان  و ادبیات ترکی (ترکی)
(Turkish Language and Literature Teacher Education (Turkish
87
آموزش زبان ترکی استانبولی
Turkish Language Teaching
88
هنر های تجسمی و طراحی ارتباطات بصری
Visual Art And Visual Communication Design