آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

رشته های کارشناسی دانشگاه

رشته های کارشناسی دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس  84  رشته می باشد که اکثریت آنها به زبان انگلیسی وبرخی از رشته ها به زبان ترکی استانبولی می باشد.لسیت تمام رشته های کارشناسی در جدول زیرآورده شده است.

ردیف عنوان فارسی رشته عنوان انگلیسی رشته
1
انیمیشن و طراحی بازی
Animation and Game Design
2
معماری کارشناسی
Architecture Undergraduate
3
امور بانکی و مالی 
Banking and Finance
4
امور بانکی و بیمه
Banking and Insurance
5
مدیریت بازرگانی(به زبان ترکی)
(Business Administration (Turkish
6
مدیریت بازرگانی
Business Administration
7
مهندسی عمران (به زبان ترکی)
(Civil Engineering (Turkish
8
مهندسی عمران 
Civil Engineering
9
مربی کامپیوتر و فناوری آموزشی
Computer And Instructional Technology Teacher Education
10
مهندسی کامپیوتر (به زبان ترکی )
(Computer Engineering (Turkish
11
مهندسی کامپیوتر - سیستم اطلاعات مهندسی دو رشته
Computer Engineering - Information System Engineering Double Major
12
مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار در دو رشته
Computer Engineering - Software Engineering Double Major
13
مهندسی کامپیوتر
Computer Engineering
14
اقتصاد
Economics
15
مهندسی برق و الکترونیک  - اطلاعات مهندسی سیستم 
Electrical and Electronic Engineering - Information Systems Engineering Double Major
16
مهندسی برق و الکترونیک  - مهندسی مکاترونیک 
Electrical and Electronic Engineering - Mechatronics Engineering Double Major
17
مهندسی برق قدرت و الکترونیک
Electrical and Electronic Engineering
18
مربی آموزش ریاضی ابتدایی (ترکی)
(Elementary School Mathematics Teacher Education (Turkish
19
مربی آموزش ابتدایی (ترکی)
(Elementary School Teacher Education (Turkish
20
آموزش زبان انگلیسی (مشاغل دانشگاه قاضی)
(English Language Teaching (JPBU-University Of Gazi
21
آموزش زبان انگلیسی
English Language Teaching
22
مطالعات اروپا 
European Studies 
23
هنر آشپزی و غذا (ترکی)
(Gastronomy and Culinary Arts (Turkish
24
 روانشناسی مشاوره وراهنمایی (ترکی)
(Guidance and Psychological Counseling (Turkish
25
 روانشناسی مشاوره  و راهنمایی
Guidance and Psychological Counseling
26
مدیریت بهداشت و درمان (ترکی)
(Health Management (Turkish
27
مدیریت منابع انسانی
Human Resources Management
28
مهندسی صنایع - مدیریت کسب و کار در دو رشته
Industrial Engineering - Business Administration Double Major
29
مهندسی صنایع - مهندسی مکانیک در دو رشته
Industrial Engineering - Mechanical Engineering Double Major
30
مهندسی صنایع
Industrial Engineering
31
اطلاعات مهندسی سیستم - مهندسی کامپیوتر 
Information System Engineering - Computer Engineering Double Major
32
اطلاعات مهندسی سیستم - مهندسی برق و الکترونیک 
Information Systems Engineering - Electrical and Electronic Engineering Double Major
33
مهندسی سیستم های اطلاعات
Information Systems Engineering
34
فناوری اطلاعات
Information Technology
35
معماری داخلی (ترکی)
(Interior Architecture (Turkish
36
معماری داخلی
Interior Architecture
37
امور مالی بین المللی
International Finance
38
روابط بین المللی
International Relations
39
تجارت بین المللی و کسب و کار (ترکی)
(International Trade and Business (Turkish
40
تجارت بین المللی و کسب و کار
International Trade and Business
41
روزنامه نگاری (ترکی)
(Journalism (Turkish
42
روزنامه نگاری 
Journalism 
43
حقوق (ترکی)
(Law (Turkish
44
مهندسی مدیریت 
Management Engineering
45
 مدیریت  سیستم های اطلاعات
Management Information Systems
46
بازار یابی
Marketing
47
ریاضیات (ترکی)
(Mathematics (Turkish
48
ریاضی و علوم کامپیوتر
Mathematics and Computer Science
49
مهندسی مکانیک (JPBU-دانشگاه قاضی)
(Mechanical Engineering (JPBU-University of Gazi
50
مهندسی مکانیک - مهندسی صنایع دو رشته
Mechanical Engineering - Industrial Engineering Double Major
51
مهندسی مکانیک
Mechanical Engineering
52
مهندسی مکاترونیک
Mechatronics Engineering
53
پزشکی
Medicine
54
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک
Molecular Biology and Genetics
55
آموزش موسیقی (ترکی)
(Music Teaching (Turkish
56
پرستاری (ترکی)
(Nursing (Turkish
57
تغذیه و رژیم های غذایی (ترکی)
|(Nutrition & Dietetics (Turkish
58
تغذیه و رژیم های غذایی 
Nutrition & Dietetics
59
داروسازی 5 ساله Pharm. B
(Pharmacy (B.Pharm
60
داروسازی 6 ساله  Pharm.D
(Pharmacy (Pharm.D
61
فیزیوتراپی و توانبخشی (ترکی)
(Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish
62 فیزیوتراپی و توانبخشی
Physiotherapy and Rehabilitation
63
علوم سیاسی
Political Science
64
 مربی آموزش و پرورش پیش دبستانی(ترکی)
(Pre-School Teacher Education (Turkish
65
روانشناسی (به زبان ترکی )
(Psychology (Turkish
66
روانشناسی 
Psychology 
67
مدیریت عمومی
Public Administration
68
روابط عمومی و تبلیغات (ترکی)
(Public Relations and Advertising (Turkish
69
روابط عمومی و تبلیغات 
Public Relations and Advertising
70
مطالعات فیلم رادیو تلویزیون  (ترکی)
(Radio-Tv and Film Studies (Turkish
71
مطالعات فیلم رادیو و تلویزیون 
Radio-Tv and Film Studies
72
مدیریت اوقات فراغت
Recreation Management *
73
مربی آموزش  ریاضی دبیرستان (ترکی)
(Secondary School Mathematics Teacher Education (Turkish
74
مربی آموزش علوم اجتماعی (ترکی)
(Social Sciences Teacher Education (Turkish
75
مهندسی نرم افزار - مهندسی کامپیوتر 
Software Engineering - Computer Engineering Double Major
76
مهندسی نرم افزار
Software Engineering
77
علوم ورزشی (ترکی)
(Sports Sciences (Turkish
78
آموزش معلول ذهنی (ترکی)
(Teaching The Mentally Handicapped (Turkish
79
مدیریت گردشگری و هتلداری 
Tourism and Hospitality Management
80
ترجمه و تفسیر
Translation and Interpretation
81
زبان و ادبیات ترکی  (ترکی)
(Turkish Language and Literature (Turkish
82
مربی آموزش زبان  و ادبیات ترکی (ترکی)
(Turkish Language and Literature Teacher Education (Turkish
83
آموزش زبان ترکی استانبولی
Turkish Language Teaching
84
هنر های تجسمی و طراحی ارتباطات بصری
Visual Art And Visual Communication Design