آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

زمان شروع ثبت نام

دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس در تمامی مقاطع تحصیلی دو بار در سال اقدام به پذیرش می نماید.

ترم پاییز (سپتامبر):  اخذ پذیرش از فروردین آغاز و تا شهریور ادامه می یابد.

ترم بهار (ژانویه):  اخذ پذیرش ازمهر ماه شروع وتا اواسط بهمن ادامه می یابد.

 

توجه مهم :کلیه پذیرفته شدگان نیمسال اول  و دوم سال تحصیلی در تمام مقاطع تحصیلی باید 4 روز قبل از امتحان تعیین سطح زبان انگلیسی در قبرس حاضر باشند.

                                                       

 امتحان تعیین سطح زبان نیمسال دوم   : 10  فوریه  2020 ( 21 بهمن  1398)

شروع کلاسها : دوشنبه 28 بهمن 1398