آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

زمان ثبت نام دانشگاه

دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس در تمامی مقاطع تحصیلی دو بار در سال اقدام به پذیرش می نماید.

 

ترم پاییز (سپتامبر):اخذ پذیرش از فروردین آغاز و تا شهریور ادامه می یابد.

ترم بهار (ژانویه): اخذ پذیرش ازمهر ماه شروع وتا اواسط بهمن ادامه می یابد.

 

ارسال مدارک به آدرس : info@emufree.com

توجه مهم :کلیه پذیرفته شدگان نیمسال اول و دوم ( ترم  مهر و ترم بهمن ماه ) سال تحصیلی 2017 در تمام مقاطع تحصیلی  4 روز باید قبل از امتحان تعیین سطح زبان انگلیسی در قبرس حاضر باشند.

امتحان تعیین سطح زبان : 16 سپتامبر 2019 (25 شهریور 1398)

شروع کلاسها : دوشنبه 1 مهر  1398