آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@emufree.com

دوره مشترک

دوره های مشترک

دانشگاه مدیترانه شرقی در حال حاضر 9 دوره مشترک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با سایر دانشگاه ها برگزار می نماید:
مهندسی مکانیک- مقطع کارشناسی (2+2) با دانشگاه غازی ترکیه
آموزش زبان انگلیسی - مقطع کارشناسی (2+2) با دانشگاه غازی ترکیه
پزشکی عمومی (3+3) - با دانشگاه مرمره ترکیه
پزشکی عمومی (3+4) - با دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتری حرفه ای داروسازی (3+3) -  با دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتری حرفه ای دندانپزشکی (3+2)- با دانشگاه مرمره ترکیه
نظام های حقوقی قیاسی- مقطع کارشناسی ارشد - با دانشگاه بولونیا ایتالیا
مطالعات میراث فرهنگی - مقطع کارشناسی ارشد - با دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه و دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا
مهندسی مدیریت کسب و کار -  مقطع کارشناسی ارشد - با دانشگاه وارویک انگلستان
مدیریت زنجیره تامین لجستیک - مقطع کارشناسی ارشد - با دانشگاه وارویک انگلستان